Trident Juncture 2018

Informasjon om Trident Juncture 2018.. Tylldalen vil bli berørt av denne øvelsen da Canadiske og Italienske styrker vil øve mot hverandre i …

Bil av veien på Tylldalkjølen

Ungdommer i 20 årene kjørte av veien på Tylldalkjølen. Flere ganger er det oppservert villmanskjøring opp Brekka med bil der det sladdes …