Velkommen til Tylldalen Samfunnshus


Er samfunnshuset ledig?  Leiepriser    


Samfunnshuset har fått bredbånd. Huset egner seg særdeles godt til konferanser og møter.

Samfunnshuset har et meget godt utstyrt kjøkken som er godkjent av mattilsynet. Huset har en stor festsal med tilbehør.

Bestilling  av samfunnshuset kan gjøres på sms: 41925085, men helst på e-post


Faste leietaker av Samfunnshuset, husk å gi beskjed  når dere er ferdige for sesongen, så huset kan leies ut til andre. Gi beskjed om når dere starter opp igjen til høsten i god tid.