Oversikt over dokumenter styret har fremskaffet under arbeidet med og lage forslag til nye vedtekter for Tyldal sogneskog.

 

Styret understreker at oversikten på ingen måte er komplett. Vi har valgt og legge ut alt vi har av kopier, selv om det kanskje ikke har noen betydning eller interesse for prosessen med nye vedtekter. Dette for å unngå spekulasjon på om styret er i besittelse av andre dokumenter med interesse for saken.

Tynset herredsstyre, Tynset formannskap og Tyldal sognestyre hadde felles protokoll. Kopier er plukket ut der Tyldal sogneskog er funnet omtalt i perioden som er gjennomgått.

 

Sist oppdatert 27. nov. 2008  *  = siste oppdateringer

 

 

Omorganiseringsgruppa har utarbeidet et HISTORISK RESYMÈ som vi oppfordrer alle medlemmer til å lese nøye gjennom. Dette er et arbeidsdokumet som blir brukt under arbeidet med omorganiseringsspørsmålet.

***Det ble presentert en visuell oversikt over historien på informasjonsmøte 12.01.08.

      Denne finner du her:  TS-FAKTA

 

Her ligger også et dokument som Åge Sparringen har laget om sentrale forskjeller mellom AS og AB

les mer….

 

Dokumentene ligger fortløpende etter dato. (klikk på  tekst og dokumentet kommer opp)

 

Diverse register

 

1886                 Matrikuleret brug Tyldal Sogn

1903                 Matrikuleret bruk Tyldal Sogn

2003                 Arkivnøkken fra Ramsmoen (kjeller)

 

1905-1928

 

1903                 Medlemsliste 1903- antatt ca 1940

30.12.1905        Regler Tyldal Sognestyret 

25.08.1912        Kjøpekontrakt

08.01.1913        Skylddeling Nr24 Ole Kværnes

07.06.1913        Skogkjøp 

24.08.1913        Tømmerkontrakt

05.12.1913        Skogkjøp

25.03.1914        Skogkjøp

13.10.1914        Skogkjøp

10.07.1915        Kjøpekontrakt

24.01.1916        Skogkjøp

17.10.1917        Kjøpekontrakt

01.10.1917        Kjøpekontrakt

15.11.1917        Skogkjøp 1    Skogkjøp 2

11.05.1918        Kopi av protokoll fra Tynset herredsstyre.

03.10.1918        Kopi av protokoll fra Tynset herredsstyre.

21.03.1922        Utskrift forhandlingsprotokoll

19.09.1924        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

29.12.1924        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

05.03.1925        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

18.08.1927        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

03.12.1927        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

15.12.1928        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

 

1929  

 

1929              Utdrag i høyesterettssak, vitneavhør,bevis og lignende.    (7 dokumenter)      

                      Side 1-15      side 16-30        side 31-45       side 46-60     side 61-75    side 76-90    side 91-100

 

1931

 

11.06.1931        Høyesteretts dom Tyldal sogneskog mot Bøndernes Bank

24.10.1931        Brev fra Justisdep. til Tynset Komune

29.12.1931        Brev (2 deler) avskrift fra Justisdep. Side 1      side 2

 

1932

 

13.02.1932        Brev fra Skogstyre til Bøndernes Bank

10.10.1932        Korrespondanse med Bøndernes Bank 

22.06.1932        Stortingsrepresentant O. Olsberg

22.10.1932        Korrespodanse mellom Bøndernes Bank – Justisdep. – Tyldalen sognekomune.

25.10.1932        Takst av Tyldal Sognekomuners eiendommer

18.11.1932        Driftsresultat 1917-1935

1933

 

03.06.1933        Brev fra Justisdep til Tyldal sognekomune.

12.09.1933        Brev fra Bugge til Skogstyre

12.12.1933        Skriv fra adv. Bugge til Tyldal skogstyre

1934

 

24.01.1934        Korrespondanse mellom Bugge og Tyldal skogstyre

17.02.1934        Ordinær generalforsamling        Oversendt Tyldal Sognestyret

22.05.1934        Brev fra Bugge til Moen

02.06.1934        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

18.08.1934        Obligasjon Hypotekerbanken

16.08.1934        Auksjonsskjøter Øverby

21.08.1934        Auksjonsskjøte Tyldal sogneskog kjøper skogen på tvangsauksjon for kr 15.000.

21.08.1934        Bakgrunnsmateriale for auksjonsskjøte

27.08.1934        Finansiering skogkjøp

22.10.1934        Kopi av protokoll fra Tynset herredsstyre

26.11.1934        Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

26.11.1934        Auksjonskjøte 48-17 i Rendalen

03.12.1934        Tinglyst hjemmel, utskrift fra grunnbok

31.12.1934        Brev fra Engan til Tyldal Skogstyre

1935

 

18.01.1935        Herredstyre

25.01.1935        Brev fra Justisdep. til Fylkesmannen i Hedmark

23.02.1935        Brev fra Bugge til Olsberg

07.03.1935        Brev fra…… til Bugge

12.03.1935        Brev fra Bugge til skogstyre v/Moen

14.03.1935        Kopi av protokoll fra Tynset herredsstyre

09.04.1935        Brev fra Bugge til Moen

10.04.1935        Brev  mellom skogstyre, Bugge og sorenskriver

26.04.1935        Korrespodanse mellom Bugge og Moen

06.05.1935        Korrespodanse mellom Bugge-Justisdep og Tyldal Skogstyre.

12.06.1935        Utskift forhandlingsbok pantsettelse

15.06.1935        Grunnbok 6-23 og 10-3 Påførsel fra Tylldal Sognekomune til Norges Komunalbank.

18.06.1935        Kontrakt med Norges komunalbank

08.07.1935        Obligasjon Norges Komunalbank

1934-1935        Oversikt fra statsarkivet over hovedjournalen for fylkesmannen i Hedmark fra september 1934 tom februar 1935 vedrørende Tyldal sogneskog, med kopi av panteregistersiden for 2/2 og regler for Tyldal sogneskog tgl. 15.april 1934.

1936

 

10.08.1936       Brev fra Norges Komunalbank til Tyldal Sognekomune.

1935-1936        Avstemming av lån e-verk

 

1938

 

13.04.1938       Grunnbokshjemmel 4-6

22.11.1938       Kopi av protokoll fra Tynset formannskap

25.11.1938       Kopi av protokoll fra Tyldal sognestyre

1940

 

23.03.1940       Skjøter til Øverby

1942

 

04.03.1942        Pantobligasjon til Komunalbanken

01.06.1942        Overenskomst mellom Tynset og Tyldalen sognekomune og Tyldal Sogneskog

11.04.1942        Gjeldsbrev til Tønset Sparebank

1943-…

 

1913-1956        Kopi Tylldalen Bygdebok E-verk

1948-1951        Opprettelse av Tynset Sogn fond

1953                Kopi Bygdabok

1963                Avsluttfest

1964                Brev fra Severin Kjær (Bondelag)

1966                Medlemsliste

09.12.1966       Bakgrunnstoff til møte med juridisk avdelig i Bondelaget

1964-1966        Korrespondanse med Norges Bondelags juridiske avdeling (ligger i samme fil)

                           5 brev av dato: 21/5, 12/5, 18/11 – 1964,  9/12 og 2/12 – 1966.

1996                Medlemsliste  

1999                Medlemsliste