Møtereferater og informasjon

Møtereferater

Referater fra møter avholdt for medlemmer

Innkalling

Innkalling til møter/samlinger for medlemmer

Annen info.

Annen korrespondanse, informasjon i forbindelse med møter holdt for medlemmer

 

 

 

 

Siste nytt 15. mars 2012

 

 

Møtereferater

·         12.06.2004   Informasjonsmøte. Informasjonsskriv, møteinnkalling og møtereferat.

·         01.12.2004   Informasjonsmøte. Informasjonsskriv, møteinnkalling og møtereferat.

·         12.03.2005   Informasjonsmøte. Informasjonsskriv, møteinnkalling og møtereferat.

·         19.06.2006   Informasjonsmøte. Informasjonsskriv, møteinnkalling og møtereferat.

·         15.01.2007   Utdrag referat ekstraordinært årsmøte 

·         12.01.2008   Referat informasjonsmøte

·         25.02.2008   Resymè ekstraordinært Årsmøte

 

 

Innkalling

·         15.01.2007  Innkalling til Ex årsmøte

·         15.01.2007  Notat fra styret til Ex årsmøte

·         12.01.2008  Innkalling til Informasjonsmøte

·         25.02.2008   Innkalling ekstraordinært årsmøte

·         30.03.2009   Årsmøte

·         08.03.2010   Årsmøte

 

 

 

    

 

    

Annen info.

 

·         16.06.1998  Brev fra Foretaksregistret

·         15.01.2008  Info om framdriftsplan

·         25.02.2008  Prosessdokument nye vedtekter